Bezpečnostní informace

varovani

 

POVINNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Hořící svíčku nikdy nenechávejte bez dozoru.
Hořící svíčku umístěte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
Mezi hořícími svíčkami vždy ponechte vzdálenost odpovídající nejméně pětinásobku průměru svíčky.
Hořící svíčku nenechávejte na, nebo v blízkosti předmětů, které se mohou snadno vznítit.

 

VONNÉ VOSKY - BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Není určeno ke konzumaci.

Roztavený i pevný vosk uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
Před použitím se ujistěte, že jste z vonného vosku odstranili veškeré plastové obaly.
Velmi zřídka se může stát, že vosk trochu prská.
Vždy používejte na dohled a nikdy nenechávejte bez dozoru.
Vždy dbejte na to, abyste misku aromalampy nepřeplnili.
Nepohybujte aromalampou, dokud zcela nevychladne a vosk neztuhne.
Vyvarujte se kontaktu s tkaninami, protože roztavený vosk může způsobit skvrny.
V žádném případě nepřidávejte do misky vodu ani vonné oleje.
Používejte pouze neparfémované čajové svíčky.
Používejte pouze čajové svíčky standardní velikosti a nikdy nepoužívejte více než 1 čajovou svíčku najednou.

Zpět do obchodu